Jednou z velmi nepříjemných nemocí kůže je bezesporu akné. Toto onemocnění je nazýváno odborně latinsky acne vugaris a jedná se prakticky o skoro nejčastěji se vyskytující onemocnění kůže vůbec. Bohužel pro nás postihuje drtivou většinu populace, o čemž nás přesvědčují jeho nejznámější projevy. Akné je tak masovou záležitostí, že během života je schopno stihnout až kolem 90% celé populace.

Když bychom měli mluvit o mostech, kde se akné nejčastěji vyskytuje, tak zjistíme, že hodně nepříjemnou záležitostí je zejména akné, které se vyskytuje na tváři a také akné, které je možné lokalizovat na zádech a vůbec zadních partiích lidského těla. Určitě je nutné poznamenat, že akné je schopno zasáhnout prakticky všechny možné části těla. Výjimkou nejsou ani partie intimní, kam se ovšem tato nemoc nedostává tak často.

Hodně frekventované je bohužel akné na bradě. Jak jistě každý z nás víc, tak brada je místem, které je z hlediska fungování člověka v běžném životě velmi viditelné a v případě jakýchkoli kožních problémům brada jedním z míst, které je ihned viditelné. Akné si ovšem nevybírá a brada je jím postižena v poměrně velkém procentu. Akné na bradě je typické hned v několika různých ohledech. V první řadě je třeba říct, že se jedná o onemocnění chronického charakteru. Jinými slovy, akné se neustále vrací. Jestliže si člověk mnohdy myslí, že je již vyléčený, tak opak je většinou pravdou a akné není schopno ustoupit mnohdy ani o kousek.

Jak tedy vlastně akné na bradě vůbec vzniká? Původ tohoto nepříjemného chronického onemocnění spočívá v zacpání mazových žláz, kterým se prostě a jednoduše uzavřou vývody a dojde k velmi nepříjemnému zanícení těchto žláz. Sekret mazových žláz tím pádem pochopitelně začíná stagnovat v určité pozici a vzniká nepříjemný zánět, který je v mnohých případech hodně hluboký. Zánět sám o sobě by nebyl až takovým problémem, jelikož po určité době a správném způsobu jeho likvidace ustoupí, nicméně problémové jsou zejména jizvy, které díky tomuto zanícení poté vznikají.

Jestliže se jedná o jizvy právě na bradě, tak nastává kosmetický problém, jelikož tyto jizvy jsou velmi často hodně viditelné. Na zádech toto až tolik nevadí, nicméně právě brada je bohužel místem, které je z pohledu akné hodně nepříjemné. Pokud si vezmeme pouze samotné jizvy, tak ty jdou mnohdy odstranit pomocí rozličné kosmetiky anebo prostřednictvím laserové technologie, nicméně problémové je třeba působení různých kvasinek a mikroorganismů na tyto jizvy, což může pochopitelně vést zejména k dalším nepříjemným kožním komplikacím. Zejména mnozí roztoči a také bakterie umí udělat z míst, ve kterých se vyskytovalo anebo stále ještě vyskytuje akné velmi nepříjemná místa, která nejen bolí, ale vypadají také poměrně nevábně.

Akné na bradě se mění pochopitelně zejména s postupem věku. O objevování akné jako takového začíná docházet z drtivé většiny zejména v období puberty, tedy někdy v období kolem 12 až 14 roku. Někdy se také objeví akné již mnohem dříve. Všechno se pochopitelně odvíjí zejména od fyzických dispozic každého člověka, který je jinak náchylný k určitým onemocněním. Jako základní příčina vzniku akné je uváděno zejména zvýšení produkování mužských hormonů. To bohužel probíhá jak u mužů, tak i u žen. Jinak je ovšem třeba říci, že akné na bradě ani na ostatních částech těla není rozhodně záležitostí, která by byla konečnou a na kterou není žádný lék. U většiny lidí dochází někdy mezi 20. až 23. rokem života k tomu, že akné kompletně mizí a lidé se s ním již nikdy za svůj život nesetkají. Určitě je ovšem třeba říct, že není možné spolehlivě určit, jak se to s akné bude mít u konkrétního jedince.

U některých lidí může akné klidně trvat i do pozdního věku. Někteří lidé dokonce trpí akné až do 40. věku života a v mnohých případech i delší dobu. Velmi důležité je také uvést základní následky, které s sebou akné jako takové zcela určitě nese. V první řadě jde o velmi nepříjemné jizvy, které zejména v oblasti brady nevypadají zrovna ideální. V současné době je možné takovéto drobné jizvičky bez větších potíží léčit prostřednictvím laseru anebo jiných moderních technologií, nicméně v případě velkého množství takovýchto jizev je to poměrně problémové.

Hodně nepříjemné bývají následky psychického rázu. Ty se vyznačují zejména tím, že si člověk připadá hodně ošklivý a často jej přepadají deprese pramenící právě z tohoto stavu. Příčin tvoření akné na bradě je hned několik, přičemž hodně důležitou roli hraje pochopitelně dědičnost podobně jako i u mnohých jiných onemocnění třeba i nechronického charakteru. Jinak jsou také příčinou změny hormonálního charakteru, které často u žen souvisejí s menstruačním cyklem. Zapomenout ovšem není možné ani na všudypřítomný stres, kterému se lze ubránit jen velmi těžko.